Month: May 2022

החוק שלי

אני חושב שלכולם צריך להיות פח אשפה ליד המושב כדי שיוכלו לאכול בכיתה. אם אתה לא זורק את הזבל שלך אתה מקבל ריתוק לשנה. אכילת מזון בכיתה תהיה טובה יותר עבור התלמידים